Klubbens tävlingar 2019

Premiärnosen Noseworktävling 2 mars

Noseworktävling den 2 mars 2019
Noseworktävling den 2 mars 2019

Klubbens tävlingar 2019 

7/4 Spår Appellklass
27/4 Skydd lägre, högre, elit
27/4 Sök lägre, högre, elit
28/4 Spår Elit
12/6 Lydnad Start o klass 1
29/9 Spår lägre, högre
5/10 Lydnad start o klass1
6/10 spår appellklass 

Anmälningsavgifter

Bruksprov
Appellklass     300 kr
Lägre,högre, elit   350 kr

Lydnadsklass
Startklass              150 kr
Klass 1-3               250  kr

Rallylydnad           150 kr

.

Tävlingssektorn

Sammankallande: Nils
Nils Berglund 070-5744866
Gunnel E Rosengren 073-5424283
Sofie Sjöstrand 0730386307
Anita Lööf 0703831748