SEKTORER

Utbildnings sektorn

Sammankallande : Johanna
Johanna Habbe 070-8341567 
Inger Lockner 070-6316591
Ewa Nilzén 072-5065050
Camilla o Mi

Tävlings sektorn

Sammankallande: Lisa Alm
Lisa Alm 073-6458613
Gunnel E Rosengren 073-5424283
Sofie Sjöstrand 0730386307
Anita Lööf 0703831748

Fastighets sektorn

Johan Andersson
 

Lotta-Johnny - Britt-Marie
Lotta-Johnny - Britt-Marie

Köks sektorn

Johnny Lööf
Britt-Marie Karlsson 070-3710813
Lotta Johansson