SEKTORER

Utbildnings sektorn

Sammankallande : Johanna
Johanna Habbe 070-8341567 
Inger Lockner 070-6316591
Ewa Nilzén 072-5065050

Tävlings sektorn

Sammankallande: Nils 
Nils Berglund 070-5744866
Gunnel E Rosengren 073-5424283
Sofie Sjöstrand 0730386307
Anita Lööf 0703831748

Fastighets sektorn

Johan Andersson
 

Lotta-Johnny - Britt-Marie
Lotta-Johnny - Britt-Marie

Köks sektorn

Johnny Lööf
Britt-Marie Karlsson 070-3710813
Lotta Johansson