SEKTORER

Utbildnings sektorn

Sammankallande : Johanna
Johanna Habbe 070-8341567 
Lisa Alm 073-6458613

Tävlings sektorn

Mi Nilsson 0708-863656
Anita Lööf 0703831748
Sofie Sjöstrand 0730386307 

Fastighets sektorn

Johan Andersson
 

Lotta-Johnny - Britt-Marie
Lotta-Johnny - Britt-Marie

Köks sektorn

Johnny Lööf
Britt-Marie Karlsson 070-3710813
Lotta Johansson 
Lena Ljunggren