INFO ANG SJUKA HUNDAR I NORGE

SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

Inkommen fråga om tandvisning på utställning
SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

Vad händer i Finland och Danmark?
Kennelklubbarna i Finland och Danmark, Kennelliitto och Dansk Kennel Klub, har tagit samma beslut som Svenska Kennelklubben, det vill säga stoppat norska hundar från ett delta på deras hundevenemang tills vidare.

I Finland har Livsmedelsverket undersökt situationen och konstaterat att det inte pågår någon diarréepedemi i Finland. De konstaterar dock att enstaka fall av diarrésjukdom förekommer hos finska hundar regelbundet, året om. Orsaken till den diarrésjukdomen är okänd, men den smittar inte mellan hundar. Istället har den förknippats med en allvarlig störning i bakteriebalansen i tarmkanalen och okontrollerad ökning av vissa skadliga bakterier.

Kennelliitto skriver på sin webbplats (2019-09-10) att det inte finns tecken på någon epedemi, likt den i Norge, i Finland i dagsläget. Dansk Kennel Klub skriver på sin webbplats (2019-09-11) att inga bekräftade sjukdomsfall upptäckts i Danmark.

För dig som vill veta mer, hittar du tillförlitligt information här:

Akutt hundesykdom: dette vet vi - Veterinærinstituttet

Alvorlig sykdom hos hundet - ukjent årsak - Norsk Kennel Klubb

Pågående sykdomsutbrudd hos hund - Mattilsynet

Sjuka hundar i Norge - SVA

Sjuka hundar i Norge - Jordbruksverket

Fortsatt stopp för norska hundar - Svenska Kennelklubben

Fortsatt stopp för norska hundar - Svenska Brukshundklubben

Tidigare information

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge - SKK 5 september

SKK stoppar norska hundar från att delta... - SBK 5 september